Een blog over Familierecht Advocaten

« Terug Start

Een dagvaarding ontvangen: wat moet je weten?

Gepost op

Je hebt een dagvaarding ontvangen. Wat is dat precies, wat is de reden van de ontvangst en wat gebeurt er vervolgens? Op die vragen gaan we in dit artikel in.

Wat is een dagvaarding?
Een dagvaarding is een uitnodiging om voor een rechter te verschijnen. Zo’n uitnodiging is schriftelijk en heeft een dwingend karakter. Het een uitvloeisel van een conflict tussen twee partijen, die op een andere manier niet tot een akkoord kunnen komen. De aangeklaagde wil bijvoorbeeld een rekening niet betalen, omdat de andere partij zich niet (goed) aan de afspraken zou hebben gehouden.

In de dagvaarding staat vermeld, wat de eis is van de andere partij. Die eis wordt onderbouwd, de bewijzen worden gegeven en er wordt uitgelegd waarom jij precies wordt gedagvaard. In de dagvaarding staat ook genoemd of verweer is geleverd. Je voornamen en je achternaam staan erin vermeld. Dat geldt ook voor de plaats waar en de tijd waarop je voor de rechter dient te verschijnen.

De overhandiging van een dagvaarding
Een dagvaarding wordt door een daarvoor geautoriseerd persoon afgeleverd, dus niet door de gewone postbezorging. De dagvaarding dient te worden betekend. Dat betekent dat er een officieel document ter plaatse wordt opgesteld, waarin staat dat de dagvaarding daadwerkelijk is overhandigd. Het is het bewijs van dat laatste, opdat de gedagvaarde niet kan ontkennen de dagvaarding te hebben ontvangen. De gedagvaarde ontvangt een kopie van het document. Doorgaans is dat al deels voorbereid en dus praten we over het completeren ervan. De datum van de overhandiging van de dagvaarding dient duidelijk te worden vermeld, want dan kan worden gevolgd of wordt voldaan aan de termijnen die gelden.

Na de dagvaarding ontvangen te hebben
Als iemand, na een betekende dagvaarding te hebben ontvangen, niet op de rechtszitting verschijnt, dan wordt die persoon doorgaans zonder meer veroordeeld. Die betaalt dan de proceskosten en wat de andere partij heeft geëist in de dagvaarding. De gedagvaarde kan om uitstel vragen. Afhankelijk van het type rechtbank dient de gedagvaarde al dan niet een advocaat in te schakelen. Het heeft de voorkeur als ook de gedagvaarde zelf verschijnt, opdat de rechter dan rechtstreeks aan die persoon vragen kan stellen. Een rechter kan na beide partijen te hebben gehoord een uitspraak doen. De dagvaardingsprocedure is dan afgesloten en een vonnis is geveld. Het kan echter ook voorkomen, dat er eerst zaken nader onderzocht gaan worden. Het vonnis wordt dan uitgesteld en kan er een getuigenverhoor plaatsvinden en/of door deskundigen een nader onderzoek worden gedaan. Nadat dat is gebeurd, kan de rechter dan een vonnis uitspreken.


Delen