Een blog over Familierecht Advocaten

« Terug Start

Een omgangsregeling vaststellen: hoe pak je dat aan?

Gepost op

Wanneer jij en je partner het besluit hebben genomen om jullie huwelijk of samenlevingscontract te beëindigen, is het natuurlijk de vraag hoe jullie de omgangsregeling onderling gaan vormgeven. Als jullie beiden als biologische ouders of voogden ouderlijke zeggenschap hebben over jullie kinderen, moet er een passende regeling getroffen worden bij wanneer de kinderen uit jullie relatie bij jou of bij je ex-partner verblijven. Veel mensen die in een echtscheidingssituatie zitten, vinden met name dit een moeilijk punt. Want hoe kun je een goede regeling treffen zonder tussenkomst van een rechter of zonder dat er onderling ruzie ontstaat? In dit artikel lees je enkele praktische tips om de omgang met jullie kinderen zo goed en prettig mogelijk te regelen

Probeer er eerst samen uit te komen qua omgangsregeling

Als jij en je voormalige partner op een vriendschappelijke manier uit elkaar zijn gegaan, is het vaak mogelijk om in goed onderling overleg tot een regeling te komen die jullie beide bevalt. Twee hoofdpunten zijn hierbij belangrijk: er moet een adres vastgesteld worden waar jullie kinderen in principe permanent verblijven, dus een woonadres. Verder moeten jullie onderling afspreken wanneer de kinderen op bezoek gaan bij de andere partner. Het beste is om deze afspraken samen niet mondeling te maken, maar ze op papier te zetten, die dan door jullie beiden kan worden ondertekend. Zo heb je altijd schriftelijk bewijs van de afspraken die jullie in gezamenlijk overleg hebben gemaakt over hoe er met de kinderen omgegaan wordt.

Vergeet niet om de afspraken scherp en helder te maken

Het lijstje met afspraken dat jullie maken voor een goede regeling, moet natuurlijk wel compleet zijn en mag niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Maak bijvoorbeeld duidelijke afspraken over de even en oneven weken, maar ook over wat er met feestdagen met de kinderen gebeurt en hoe jullie vakantieperiodes en verjaardagen invullen. Besteedt ook voldoende aandacht aan afspraken over de nachten (waar slapen de kinderen en bij wie) en zorg dat goed duidelijk is wie wanneer de kinderen ophaalt of juist wegbrengt. Ook moet er goed nagedacht worden over wie de kinderbijslag krijgt. Eventueel kun je hiervoor een aparte rekening openen, waar jullie allebei bij kunnen. Spreek goed af waarvoor de kinderbijslag gebruikt moet of kan worden. Zo voorkom je financiële conflicten en onenigheid ontstaan, doordat de andere partij verkeerd met de kinderbijslag omgaat.

Kom je er niet uit? Zoek dan juridische hulp!

In goed onderling overleg een omgangsregeling vaststellen lukt lang niet alle ex-partners, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een vechtscheiding. Komen jullie er samen niet uit? Schakel dan een juridisch specialist in, vaak een advocaat, die jou kan adviseren en tussen jullie bemiddelt.


Delen